Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Tehnički materijal - JN 23/35-23

Tehnički materijal - JN 23/20-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Tehničkog materijala - JN 23/35-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od dana 02.12.2023.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 7 partija, ali se otvoreni postupak JN 23/35-23 sprovodi samo za tri partije i to:

-partiju br.5 - Materijal za grejanje

-partiju br.6- Vodovodni  i kanalizacioni materijali i sanitarija

-partiju br.7 - Građevinski materijali

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 13.12.2023.godine u 10,00 sati.

Tehnički materijal - JN 23/35-23

Uploaded files:

Tehnički materijal - JN 23/35-23

Uploaded files: