Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Tehnički materijal - JN 24/7

Sprovodi se pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva javne nabavke dobara - Tehnički materijal - JN 24/7. Osnov za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva - član 61. stav 7 Zakona o javnim nabavkama.
Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 30.09.2021.god. Istog dana, putem Portala javnih nabavki, okončan proces postupak "pozivanje privrednih subjekata". Otvaranje ponuda - 13.10.2021.godine.

Tehnički materijal - JN 24/7

Uploaded files:

Tehnički materijal - JN 24/7

Uploaded files: