Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Tehnički materijal-Partija 1-Keramički materijal i alati-JN 23/5-23

Tehnički materijal-Partija 1-Keramički materijal i alati-JN 23/5-23

Konkursna dokumentacija biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 23.02.2023.godine.

Javna nabavka je podeqena u više partija, a ovan postupak se sprovodi samo za Partiju 1-Keramički materijali i alati.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 06.03.2023.

Tehnički materijal-Partija 1-Keramički materijal i alati-JN 23/5-23

Uploaded files:

Tehnički materijal-Partija 1-Keramički materijal i alati-JN 23/5-23

Uploaded files: