Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Transport infektivnog otpada JN 23/12

Transport infektivnog otpada JN 23/12

Konkursna dokumentacija biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 10.05.2022.godine.

Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 20.05.2022. u 9.00h.

Transport infektivnog otpada JN 23/12

Uploaded files:

Transport infektivnog otpada JN 23/12

Uploaded files: