Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Transport infektivnog otpada JN 23/2

Transport infektivnog otpada JN 23/2

Konkursna dokumentacija biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 24.02.2022.godine.

Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 07.03.2022. u 10.00h.

Transport infektivnog otpada JN 23/2

Uploaded files:

Transport infektivnog otpada JN 23/2

Uploaded files: