Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Univerzalna kuhinjska mašina za obradu hrane JN 23/33-23

Univerzalna kuhinjska mašina za obradu hrane JN 23/33-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku univerzalne kuhinjske mašine za obradu hrane JN 23/33-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 11.11.2023.godine.

Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 22.11.2023.godine u 10.00h.

Univerzalna kuhinjska mašina za obradu hrane JN 23/33-23

Uploaded files: