Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/30-23

Usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/30-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/30-23 biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 10.10.2023.godine.

javna nabavka je oblikovana u dve partije.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 23.10.2023.godine.

Usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/30-23

Uploaded files:

Usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/30-23

Uploaded files: