Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/26

Usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/26

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku fiksne i mobilne telefonije i interneta -JN 23/26, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 11.10.2022.godine.

 

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 21.10.2022.godine u 09.00 časova.

 

Usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/26

Uploaded files:

Usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta JN 23/26

Uploaded files: