Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Usluge osiguranja-JN 23/13-23

Usluge osiguranja-JN 23/13-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Usluga osiguranja JN 23/13-23 biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 22.04.2023.godine. Javna nabavka je oblikovana u 9 partija.

Otvaranje ponuda zakazano je za 17.05.2023.godine u 9.00h.

Usluge osiguranja-JN 23/13-23

Uploaded files: