Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Usluge osiguranja JN 23/7

Usluge osiguranja JN 23/7

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga osiguranja biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 21.04.2022.godine.

Nabavka je oblikovana u 12 partija.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 04.05.2022.godine u 9.00 časova.

Usluge osiguranja JN 23/7

Uploaded files:

Usluge osiguranja JN 23/7

Uploaded files: