Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Sanitetski materijal i medicinski potrošni materija – JN 23/8

Sanitetski materijal i medicinski potrošni materija – JN 23/8

Javna nabavka je formirana u 23 partija.

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 20.04.2021.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 05.05.2021. u 09.00 časova