Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Administrativni materijal - JN 23/10-23

Administrativni materijal - JN 23/10-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku administrativnog materijala biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 22.03.2023.godine.

Javna Nabavka "Administrativni materijal" je podeljena u 4 partije ali se otvoreni postupak JN 23/10-23 sprovodi samo za dve partije i to:

Partija br.1 - Kancelarijski materijal

Partija br.2 - Štampani materijal

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 03.04.2023.godine u 09.00 časova

Administrativni materijal - JN 23/10-23

Uploaded files:

Administrativni materijal - JN 23/10-23

Uploaded files: