Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN 23/13

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN 23/13

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku hemikalija i potrošnog materijala za laboratoriju  biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 19.05.2022.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 25 partija.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 08.06.2022.godine u 09.00 časova

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN 23/13

Uploaded files:

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju JN 23/13

Uploaded files: