Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/19-23

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/19-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Hemikalija i potrošnog materijala za laboratoriju - JN 23/19-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 07.06.2023.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 30 partija.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 20.06.2023.godine u 09.00h.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/19-23

Uploaded files:

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/19-23

Uploaded files: