Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/22

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/22

Javna nabavka je formirana u 25 partija ali se otvoreni postupak, odnosno JN 23/22 sprovodi samo za 2 partije i to:

-Partija br.6 - Brzi testovi za osigurana lica upućena na bolničko lečenje

-Partija br.14- Alergeni za osigurana lica upućena na bolničko lečenjeje

Svi podaci o javnoj nabavci biće dostupni na Portalu javnih nabavki od 26.08.2022.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 06.09.2022. u 09.00 časova

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/22

Uploaded files:

Hemikalije i potrošni materijal za laboratoriju - JN 23/22

Uploaded files: