Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Nabavka medicinskih aparata - JN 23/27-23

Nabavka medicinskih aparata - JN 23/27-23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku medicinskih aparata JN 23/27-23, biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 16.09.2023.godine.

Javna nabavka je oblikovana  tri partije.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 27.09.2023.godine u 09.00h.

Nabavka medicinskih aparata - JN 23/27-23

Uploaded files:

Nabavka medicinskih aparata - JN 23/27-23

Uploaded files: