Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Nabavka vodovodnog materijala i ručnog alata JN 23/23

Nabavka vodovodnog materijala i ručnog alata JN 23/23

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku vodovodnog materijala i ručnog alata JN 23/23,   biće dostupna na Portalu javnih nabavki od  08.09.2022.godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 20.09.2022.godine u 09.00 časova

Nabavka vodovodnog materijala i ručnog alata JN 23/23

Uploaded files:

Nabavka vodovodnog materijala i ručnog alata JN 23/23

Uploaded files: