Forum

Forum Navigation
Please to create posts and topics.

Sanitetski i medicinski potrošni materijal JN 23/16

Sanitetski i medicinski potrošni materijal  JN 23/16

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala (JN 23/16)  biće dostupna na Portalu javnih nabavki od 22.06.2022.godine.

Javna nabavka je oblikovana u 26 partija, ali se otvoreni postupak JN 23/16 sprovodi samo za 7 partija i to: 11, 16, 19, 21, 24,25 i 26.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 04.07.2022.godine u 09.00 časova

Sanitetski i medicinski potrošni materijal JN 23/16

Uploaded files:

Sanitetski i medicinski potrošni materijal JN 23/16

Uploaded files: